MyReportOnline

gemeenteraad online Harderwijk 2021 corona tijdVerharding en verdeeldheid in de samenleving, groei van rechts-extremisme, terrorisme en radicalisering anti-overheidsprotesten. Nog eens een flinke wake-up call voor ons allemaal. Tijd om met man en macht in te zetten om het tij te keren en erger te voorkomen. En daarin ligt ook een belangrijke opgave voor gemeenten en professionals die werken aan ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein. Gisteren presenteerde het AIVD haar jaarverslag en een doorkijkje naar wat ons te wachten staat in de komende jaren. Het is geen rooskleurig plaatje.

Om te beginnen: investeer in positieve ontmoetingen tussen mensen, online en offline. Zeker na twee jaar corona met social distancing en lockdowns kan dit een stevige impuls gebruiken. In de afgelopen paar jaar is er veel kennis ontwikkeld over hoe je kunt omgaan met ongewenste polarisatie. Over het versterken van sociale verbinding door contact. En over de kracht van ontmoeting, online en offline, om verschillen tussen (groepen) mensen te overbruggen. Diverse onderzoeken laten zien dat contact tussen (groepen) mensen, onder bepaalde voorwaarden, bijdraagt aan het verminderen van spanningen en polarisatie tussen (groepen) mensen, aan het verbeteren van de onderlinge verstandhouding en begrip en het verminderen vooroordelen en discriminatie.

Toch lijkt het bij veel gemeenten nog geen prioriteit te zijn om hierin te investeren. Er zijn veel mooie en veelbelovende initiatieven van actieve burgers en vrijwilligers die inzetten op het organiseren van ontmoeting. Helaas missen zij door gebrek aan tijd, menskracht en middelen vaak continuïteit. Ondersteun hen om hun initiatieven te versterken. Zorg dat zij voldoende menskracht en middelen hebben en dat zij de beschikbare kennis kunnen benutten om de effectiviteit van hun inzet (verder) te vergroten. Het is geen ‘softe’ aangelegenheid, maar bittere noodzaak.

is programmaleider sociale stabiliteit bij Movisie.

Foto- Gemeenteraad Harderwijk online tijdens corona 


HOT TOPIC