Er vliegen straks geen vliegtuigen vanuit Lelystad op 6000 voet (ca. 1800 meter) over het noordelijk deel van de Veluwe. In plaats daarvan kunnen vliegtuigen langer gebundeld doorvliegen naar het zuiden en doorklimmen naar tenminste 9000 voet (ca. 2,7 kilometer) om pas voorbij Apeldoorn af te buigen naar het zuidwesten. Ook zal in de praktijk vaak hoger gevlogen worden dan is aangegeven, wat leidt tot efficiënter vliegen en minder geluid op de grond. Voor het zweefvliegen op Lemelerveld ontstaat ruimte voor behoud van een groot deel van de activiteiten, omdat het hiervoor beschikbare luchtruim omhoog gaat van 3000 naar 4500 voet. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hierover vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staan de resultaten beschreven van de zoektocht van de afgelopen twee maanden naar verbetermogelijkheden voor de aansluitroutes van en naar Lelystad Airport. Daarvoor had Dijksma ook het Britse bureau Helios gevraagd een ‘second opinion’ uit te voeren op de in juni door LVNL en CLSK gepresenteerde ontwerp aansluitroutes.


Voor het parachutespringen op Teuge isgeen oplossing gevonden. Alternatieve routes vielen af omdat ze niet veilig gevlogen kunnen worden of het Schipholverkeer dwars zitten. Ook het eerder door Teuge gepresenteerde alternatieve routevoorstel is niet haalbaar, omdat het door Schiphol luchtruim vliegt, ook op andere onderdelen niet voldoet aan de afspraken die in 2014 aan de Alderstafel Lelystad zijn gemaakt en daarmee tot aanzienlijke vertraging van de realisatie van Lelystad Airport leidt. Daarom wil Dijksma samen met de paraclub, de luchthaven en de provincies een andere locatie voor het paraspringen zoeken, waar wel ruimte is om nu en in de toekomst van grote hoogte te kunnen springen. Ook gaat ze samen met alle betrokken partijen aan een oplossing werken voor de toekomst van luchthaven Teuge door bijvoorbeeld ander recreatief luchtverkeer van Lelystad naar daar te verplaatsen.

Aansluitroutes Lelystad Airport
Lelystad gaat vanaf 2019 vluchten van Schiphol overnemen zodat er meer ruimte ontstaat op Schiphol voor vluchten die bijdragen aan het internationale netwerk en dus aan de Nederlandse economie. In 2014 zijn daarom de routes die dichtbij Lelystad liggen (de B+ routes) in afstemming met de Alderstafel (overheden, sector en omwonenden) vastgesteld en in het luchthavenbesluit opgenomen. Deze routes moeten aansluiten op de ‘snelwegen’ in het hogere luchtruim. Het route-ontwerp voor deze aansluitroutes is gemaakt door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Enkele aansluitroutes zijn voor een gedeelte ontworpen op 1800 meter hoogte (6000 voet). In de praktijk zal in veel gevallen hoger gevlogen worden. Het ontwerp is de minimale vlieghoogte waarop teruggevallen kan worden, ook in geval van bijvoorbeeld verstoringen. In de praktijk laten de operationele omstandigheden het vaak toe sneller te stijgen en dus eerder hoger te vliegen.

De concept ontwerpen die de Luchtverkeersleiding hiervoor gemaakt heeft zijn eind juni 2017 bekend geworden. Omdat er bij bewoners en bestuurders in de regio veel vragen ontstonden heeft Dijksma bij het bureau Helios om een second opinion en alternatieven gevraagd. Helios concludeert dat de door LVNL en CLSK voorgestelde route-set de meest passende is binnen de vastgestelde uitgangspunten, om ervoor te zorgen dat Lelystad Airport in 2019 opengaat, met de minste impact op het Schiphol verkeer en de Militaire Missie Effectiviteit. De resultaten van de second opinion en de oplossingen zijn vandaag bekend geworden.

Herziening van het luchtruim
Om op Lelystad meer dan 10.000 vliegbewegingen in te passen wordt nu gewerkt aan de herinrichting van het luchtruim. Deze herinrichting biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van Schiphol, Eindhoven en de doorgroei van Lelystad naar 45.000 vliegbewegingen. Herinrichting van het luchtruim zal voor de toekomst ook ruimte moeten bieden om de aansluitroutes voor Lelystad Airport optimaler (bijv. hoger) in te passen. Luchtruimgebruikers en provincies worden de komende jaren nauw bij dit ontwerpproces betrokken.

Proces vanaf nu
Om te voldoen aan de behoefte aan informatie in de regio over wat de voorgestelde aansluitroutes voor iedereen concreet betekenen, organiseert het ministerie in de tweede helft van september verschillende informatiebijeenkomsten. Hier wordt een zo compleet en concreet mogelijk beeld gegeven van wat mensen kunnen verwachten, inclusief geluidsimulaties op verschillende vlieghoogten. Aansluitend heeft gedurende de maand oktober iedereen de gelegenheid om zienswijzen in te brengen in een brede internetconsultatie op het voorliggende ontwerp van de aansluitroutes. Parallel worden er ook consultatiebijeenkomsten met luchtruimgebruikers gehouden. Over de resultaten van beide consultatietrajecten, en wat hiermee gedaan wordt, wordt de Tweede Kamer in november geïnformeerd.

 

 


Myreport twitter