Jaarlijks gaan miljoenen kilo's aan vooral kleine afgedankte elektrische apparaten verloren voor recycling, omdat ze verdwijnen in de vuilnisbak. Wecycle en Stichting Repair Café willen dit tegengaan. In de circa 260 Nederlandse Repair Cafés krijgen bezoekers voortaan informatie over het verantwoord inleveren van afgedankte elektrische apparaten bij hun gemeente of bij een winkel met een Wecycle-inleverbak. Ook kunnen organisatoren van de Nederlandse Repair Cafés voor hun bezoekers de Jekko-inzamelbox voor thuis gratis bestellen.

Jan Vlak, directeur Wecycle, over de samenwerking: "De consument bepaalt hoe lang hij een apparaat gebruikt. Repair Cafés helpen om apparaten langer te laten werken door ze te repareren. Maar als een apparaat niet meer kan worden gerepareerd en het wordt afgedankt, dan is inleveren voor recycling het devies. Ik ben verheugd dat we onze boodschap samen met Stichting Repair Café naar de bezoekers van de Repair Cafés uitdragen."

Martine Postma, directeur Stichting Repair Café, over de gemaakte afspraken: "Door samen te werken met Wecycle bieden we de bezoekers van Repair Cafés in Nederland een extra service. Gemiddeld 70 procent van de reparaties in Repair Cafés is succesvol; 30 procent niet. Ook bij elektrische apparaten lukt de reparatie soms niet. In zulke gevallen is het goed om bezoekers actief te wijzen op het nut en de noodzaak van verantwoorde recycling."

Kleine elektrische apparaten laat Wecycle voor 80 procent recyclen. Hierdoor blijven grondstoffen behouden en schadelijke stoffen worden verantwoord verwijderd.

Elektrische apparaten die niet meer te repareren zijn, moeten niet worden weggegooid maar ingeleverd voor recycling. Dat is de boodschap die recyclestichting Wecycle en Stichting Repair Café voortaan actief uitdragen naar de bezoekers van Repair Cafés in Nederland. 

Over Stichting Repair Café
Stichting Repair Café heeft als missie om repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving. De stichting, opgericht in 2010 in Amsterdam, doet dat door lokale groepen vrijwilligers over de hele wereld op weg te helpen met hun eigen Repair Café - een regelmatig terugkerende repareerbijeenkomst voor en door buurtbewoners op vrijwillige basis. De stichting heeft sinds 2011 al ruim 700 Repair Café-groepen helpen opstarten, waarvan 260 in Nederland. Het aantal organisatoren groeit nog elke dag. Meer informatie: repaircafe.nl en repaircafe.org.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van ruim 1.500 producenten en importeurs. Meer informatie: wecycle.nl.


Myreport twitter