MyReportOnline

zwarte piet met oorbellenOp dit moment discrimineert Sinterklaas Zwarte Piet. Door sociale druk vanuit de anti-Zwarte-Piet-lobby moet de goedheiligman, in verschillende Nederlandse gemeenten, zijn trouwe anonieme vrienden thuis laten. Niet alleen gemeenten zoals Amsterdam weigeren toegang aan Zwarte Piet. Omroepen laten door het argument dat Zwarte Piet discrimineert, alleen nog milieuvriendelijke schoorsteen Pieten op de beeldbuis verschijnen. En Supermarkten laten Mederlanders met een migratie achtergrond de marketinguitingen beïnvloeden. De discussie over Zwarte Piet slaat door. Een ding is zeker – Zwarte Piet is Nederlands Cultureel Erfgoed –Welke woorden worden straks verboden naast Negerzoenen, Jodenkoeken en Coentunnel.

 

Meer dan alleen onherkenbare familieleden.hoofdpiet met boek Sinterklaas
Mensen worden geraakt door de tradities die voor hen van grote waarde zijn en die nauw verbonden zijn met de geschiedenis en de eigen jeugd. Dat geldt niet alleen voor de voorstanders van Zwarte Piet, maar ook voor de critici, van wie de identiteit gekleurd is door de geschiedenis van het Nederlands slavernijverleden. Dat immaterieel erfgoed kan schuren en uiteenlopende gevoelens kan oproepen, laat iets zien van de sterke identiteitsvormende kracht van tradities. Dat immaterieel erfgoed raakt aan identiteit leert het voorbeeld van de discussie over Zwarte Piet. Dertien jaar geleden bedacht UNESCO een nieuwe term voor wat iedereen in feite al kent: immaterieel erfgoed.


Straks censuur van Zwarte Piet op Google en facebook?


Respecteer Zwarte Piet

Dat wij immaterieel erfgoed zo goed kennen, komt doordat het een onmisbaar onderdeel is van ons leven. Het zijn onze gebruiken, tradities en rituelen die wij als vanzelfsprekend beschouwen en die wij hebben overgenomen van onze ouders en grootouders en op onze beurt weer doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Welke cultuur is leidend voor Nederland?

Meld discriminatie van Zwarte Piet !!!!
 Volledige uitsluiting van Zwarte Piet is in strijd met de Nederlandse Cultuur. Volledige uitsluiting of een minderheid aan Zwarte Pieten tijdens het Sinterklaasfeest is geen juiste afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. Stereotyperingen en vooroordelen hebben negatieve gevolgen voor de wijze waarop men met elkaar omgaat. Als mensen vanwege hun voorkeur voor Zwarte Piet worden achtergesteld dan is er sprake van discriminatie.Mag je iemand stomme Piet Piraat noemen?

Wat zegt de wet?
In de Nederlandse Grondwet zijn fundamentele rechten vastgelegd. Deze rechten gelden voor iedereen die zich in Nederland bevindt. In artikel 1 van de Grondwet staat dat "Allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Waar melden.

-Mensenrechten.nl

-Politie

-Politiek

-petitie

-klacht.nl

-klachtenkompas.nl

-Trosradar

-Vara Kassa 

 

Bronnen:

Www.mensenrechten.nl

www.

 

zwartepieten playmobil


Binnenland & Buitenland