MyReportOnline

ijsbaan harderwijk heli psVoorzitter  -Inspraak 17-2-2022 - helaas was ik een paar minuten te laat en is de raad gestart zonder burgers- @raadharderwijk

Vanwege  Grensoverschrijdend gedrag werd ik geschorst als lid van de Klankbordgroep voor het Project Nieuw Weiburg.  Een project voor ruim 1500 woningen en torens van 70 meter hoog. Van nog geen .. 7 voetbalvelden groot. En vele miljoenen euro’s moet opleveren.  Ik stuurde geen dickpicks naar gemeente chicks.  En Ik heb digitaal –niet-  in de billen geknepen van de voorzitter. 

Wel diende ik een klacht in - omdat het ambtelijk apparaat weigert een schriftelijk overeenkomst na te komen.  En ik heb de gemeente formeel in gebreken gesteld omdat zij na een jaar weigert alle informatie (WOB) over het project Nieuw Weiburg te verstrekken – Transparant te zijn – Eerlijk –

M2 voelde de ongewenst handelswijze van een topambtenaar

Vanavond staan meerdere punten op de agenda waarbij  Participatie, meedoen, meedenken en meeleven een cruciaal onderdeel zijn de ontwikkeling en uitvoering van beleid.
Een inclusieve samenleving wordt toch nagestreefd?

Maar Op het hoogste ambtelijke niveau is blijk gegeven dat participatie als ongewenst wordt beschouwd.  Kritische vragen niet gesteld mogen worden en eenzijdig beperkingen worden opgelegd. Hiermee wordt sterk de indruk gewekt dat een gedeelte van de  interne organisatie van de gemeente - een ander belang nastreeft – dan –
die zij  aan deze gemeenteraad presenteert.

Alle raadsleden en de voorzitter hebben van mij  de brief  ontvangen van de Directeur Stad en Omgeving waarin staat -----dat ik--  lopende de onderzoeken niet meer in gesprek mag met de gemeente over de toekomst van Het Nachthok.
 Ik ben uitgesloten van deelname vanwege ongewenst participatie gedrag.

Voorzitter -Is dit de maatschappelijke context waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd en vanavond gaat instemmen?

Het is nu aan u – voorzitter en raadsleden om hier actie op te nemen.
Of zijn mensen hier lid van de ´Partij tegen de burger ´´  

Binnenkort zijn er verkiezingen

Hoe legt u uit aan uw kiezers – aan de burgers van Harderwijk dat de gemeente bewust burgers uitsluit van participatie –Burgers Uitschakelt omdat zij  te kritisch zijn
en opkomen voor hun belangen van hun straat, buurt, wijk of stad.

Een gemeente  - waar Machtsmisbruik met verdeel en heers strategie
- nu de boventoon voert.

Een inclusieve maatschappij /
Samen verder  - meedoen, meedenken, meeleven staat mooi op papier –

Maar de praktijk stinkt
Die door het management wordt vertaalt in de koers voor de organisatie.

Het bewijs is aan u geleverd

I rest my caseVeluwelijn Harderwijk Deventerweg 2


Binnenland & Buitenland